Adatvédelem

A Katalinamolnar.com elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, feldolgozása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név_és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018.05.25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, röviden GDPR rendelkezéseit megtartva járjon el.

Önök a Katalinamolnar.com-el elektronikus felületen elküldött kapcsolatfelvétellel elismerik, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismerték. Hozzájárulnak ahhoz, hogy elektronikus úton megadott adataikat a Katalinamolnar.com adatbázisában rögzítse, azon célból, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatairól és azok változásairól tájékoztassa Önöket.

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak pontos meghatározása a GDPR rendelet 4. cikk Fogalom meghatározások cím alatt találhatók.

A Katalinamolnar.com által kezelt személyes adatok azok, amelyek a Katalinamolnar.com szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán a Katalinamolnar.com birtokába kerülnek. A Katalinamolnar.com a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra- az Önök kifejezett hozzájárulása nélkül – nem jogosult.

A személyes adatoknak Önök által, a Katalinamolnar.com részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Egyben szavatolják, hogy azok vonatkozásában adatkezelésre, így adattovábbításra is jogosultak. Katalinamolnar.com kizárja felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában.

Az adatkezelés célja a Katalinamolnar.com birtokába került személyes adatok vonatkozásában :

  • igénybe vett szolgáltatások teljesítése,
  • szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatok, és azokban bekövetkezett tájékoztatás,
  • partneri kapcsolat fenntartása.

 

Adatkezelés időtartama:

  • Kapcsolattartói státusz fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulás visszavonásáig, vagy a jogszabályban meghatározott elévülési határidőig.

 

Az adatkezelés során a  Katalinamolnar.com tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeli, és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés ellen, műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai részletesen megtalálhatók a GDPR rendelet 15-21.cikkek alatt.

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, Katalinamolnar.com által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli a felelősség.

A jogorvoslathoz való jog értelmében a személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  Postacím: 1530 Budapest Pf. 5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai korlátozhatók, kivételes esetekben, jogszabályi rendelkezés alapján. Katalinamolnar.com az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást, csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott  szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Kapcsolatfelvételkor az űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

A Katalinamolnar.com fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására.

Az Adatkezelési tájékoztató-ban foglaltakat elolvastuk, értelmeztük és megértettük, az abban foglaltakat tudomásul vettük.

Kelt: Budapest, 2018.05.25.